Výstava prác žiakov SZUŠ Koš/Prievidza

Výstava prác žiakov SZUŠ Koš/Prievidza

20. 04. 2016 - 18. 05. 2016

V priestoroch štúdia Hilkovič, na Bojnickej ceste je možné pozrieť si práce talentovaných, šikovných, mladších žiakov SZUŠ Koš/Prievidza (pod vedením Mgr.Antona Strateného).

Cieľom školy je poskytovať prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného seba vyjadrovania a tvorby.

Zriaďovateľom školy a vyučujúcim  je Mgr. Anton Stratený, pedagóg s umelecko-pedagogickým vzdelaním a dlhoročnou pedagogickou  činnosťou na základnej umeleckej škole.

Škola má dve pracoviská, ktoré spĺňajú požiadavky priestorovej, technickej, prístrojovej a materiálovej vybavenosti. Prvé je zriadené v budove Základnej školy s MŠ Koš, a druhé – elokované pracovisko školy je zriadené v Prievidzi  Bakalárska 2 v  budove Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Obe pracoviská sú samostatnými učebňami s veľmi dobrými svetelnými  podmienkami a sú prispôsobené plošným a priestorovým činnostiam ( stoly, stoličky, stojany na maľovanie a modelovanie), s priestorom na skladovanie materiálu a archivovanie žiackych prác. Škola disponuje grafickým lisom na hĺbkotlač a lisom na tlač z výšky.

Súčasťou vzdelávania je príprava  na talentové skúšky pre žiakov, ktorí sa rozhodli pre štúdium na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním,  pravidelná výstavná činnosť v priestoroch oboch pracovísk školy a organizovanie výstav tvorby žiakov pre verejnosť, účasť na výtvarných súťažiach a spolupráca s kultúrnymi  inštitúciami regiónu.

Zdroj: SZUŠ Koš/Prievidza