Moja vegetácia

Moja vegetácia

05. 04. 2017 - 31. 05. 2017

Je omylom myslieť si, že nám niečo patrí na tomto svete. Všetky hmotné veci, na ktorých si budujeme naše ego, sú pominuteľné... Krásna manželka, či frajerka, tituly pred či za menom, posledný model Ferrari... To všetko sfúkne Prozreteľnosť.

Jediné čo vlastníme, všetci tu a teraz, je práve „TENTO OKAMŽIK“, čo v tom okamžiku urobíme a ako to urobíme, to záleží len na nás.

Výstava Moja vegetácia určitým spôsobom nadväzuje na moju prechádzajúcu výstavu usporiadanú v RKC v Prievidzi s názvom Hľadanie stratených ciest, ktorá bola o ľuďoch z medzivojnového obdobia, ktorí dokázali počas svojho života vykonať fantastické a užitočné veci. Ako to už chodí, skoro všetci na nich zabudli, hoci by sa o nich malo učiť na školách a možno potom by sme si vážili viac aj sami seba a svoje myšlienky. Čo potvrdil aj Maroš Schmidt, súčasný riaditeľ Múzea dizajnu v Bratislave, ani o jednom človeku a jeho činnosti z výstavy Hľadanie stratených ciest sa na vysokej škole neučili!!!

MOJA VEGETÁCIA

Táto výstava je o tom, ako som svoj čas prežil ja a moji priatelia, s ktorými sa mi dobre spolupracuje.

Okrem prvkov spolupráce v odbore záhradnej architektúry je cieľom poukázať na široké možnosti pôsobnosti záhradného architekta v spoločnosti a stavebnej činnosti. Nuž a ako dokážeme využiť okamžiky svojho života a pridelený čas a o čom premýšľame, je už vec každého z nás... Jozef Janiš