Insita z Kovačice

Insita z Kovačice

11. 05. 2017 - 05. 06. 2017

V priestoroch Art poitu v Prievidzi máte možnosť navštíviť predajnú výstavu Marije Hlavati Krišan, predstaviteľky obľúbenej Insity z Kovačice. Autorka ukončila strednú ekonomickú školu. Od roku 2003 žije v Kovačici. Maľuje od svojich 17. rokov. Maľuje krajinky, slnečnice, tekvice, ľudí, zátišia. Mala samostatné výstavy (približne dvadsať) a vystavovala v rámci mnohých kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Za svoju umeleckú tvorbu dostala ocenenia doma a v zahraničí.
Kovačická insita si nachádza svojich priaznivcov už niekoľko desaťročí.
Príďte sa pozrieť aj vy.