9.4.2016

     1. RKC Prievidza

Divadelný festival Thalia 2016

HRAČKY NA CESTÁCH, účinkujúci: Divadielko Galéria, Nové Mesto nad Váhom. Nesúťažné predstavenie na motívy Vojtěcha Cinybulka.

Miesto: KaSS Prievidza

 

KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, účInkujúci: Divadelný súbor HUGO, Pruské. Inscenácia diela Ivana Bukovčana.

Miesto: Art point

 

TEHOTNÁ, účinkujúci: Divadlo PRECEDENS, Prievidza. Autorká práca Igora Kasalu ml.  a kolektívu Divadla PRECEDENS (+Čechov a Mayenburg)

Miesto: Art point

 

POFESTIVALOVÝ VEČER, účinkujúci: Tono Mello (PD), Ado Juráček (BA)

Miesto: Art point

 

VYHODNOTENIE PREHLIADKY, nájdete http://www.rkcpd.sk/aktuality/thalia-2016-vyhodnotenie.html?page_id=9402