7.4.2016

     1. RKC Prievidza

Divadelný festival Thalia 2016

ALICA, účinkujúci: DDS IMRO pri ZUŠ IWK, Považská Bystrica, autorské divadlo na námet L.Carrolla Alica v krajine zázrakov.

Miesto: RKC Prievidza

 

AKO SI ČIMO HĽADAL KAMARÁTA, účinkujúci: Divadielko Severka, Nováky. Pomocou rozprávky o vrabčej rodinke sa deti majú možnosť naučiť o živote vtáčikov.

Miesto: RKC Prievidza

 

WORKSHOP kreatívneho písania a hereckej tvorby I. a II., workshop zameraný na autorskú a hereckú tvorbu. Prostredníctvom vlastných autorských textov je možné

sa naučiť základy hereckého stvárnenia postavy, inscenovanie textu na javisku a základy režijno-dramaturgických postupov. Workshop viedli členovia Divadla PRECEDENS -

Igor Kasala ml. a Zuzana Kráľová.

Miesto: RKC Prievidza

 

POFESTIVALOVÝ VEČER, prezentácia výstupov workshopu

Miesto: RKC Prievidza