20.4.2016

      1. RKC Prievidza

VERNISÁŽ výstavy SVET MIRIAM, z tvorby Mgr. art. Miriam Kasperkevičovej-Bencovej

Miesto: RKC Prievidza

 

     2. SZUŠ Koš/Prievidza

VERNISÁŽ výstavy prác žiakov, vernisáž výstavy prác mladších žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Koš/Prievidza.

Miesto: štúdio Hilkovič, šatníky a skrine