10.4.2016

     1. Art point Prievidza

SLOVANSKÁ SLOVIENSKA KULTÚRA, prednáška s Vierou Rosovou Majerovou o našej hostórii z iného uhla pohľadu. Oficiálne aj neoficiálne dejiny od 9.st n.l.

Miesto: Art point Prievidza