6/2015

Hosť čísla - Oľga Gluštíková

Čo sa udialo v Prievidz i- alebo kde sme stihli ísť

Rozhovor - o mučení a nástrojoch ku tomu nevyhnutných (nenechajte sa vystrašiť popiskou a pokojne čítajte)

Cestovateľské okienko - Bulharské očipuky

Vinylka - Iron Maiden (bez komentára)

Filmové recenzie - Purpurový vrch,   SW VII. The Force Awakens

Jeruzalema

Čo sa udeje do konca januára